Tag: tư vấn máy tính bảng Galaxy Tab A6 Spen

Thông tin máy tính bảng Galaxy Tab A6 Spen

Thông tin máy tính bảng Galaxy Tab A6 Spen

Cùng Android 6.0 cho việc tối ưu ứng dụng cũng như khả năng đa nhiệm ở mức cao nhất. Mình đã từng bất ngờ khi mở một loạt hơn chục ứng dụng từ sáng, đến tối sử dụng tiếp thì