Tag: tìm hiểu Seagate Backup Plus Hub

Thông tin cần biết về Seagate Backup Plus Hub

Thông tin cần biết về Seagate Backup Plus Hub

Thử nghiệm với Mac và Windows thì ổ Backup Plus Hub vẫn nhận tốt. Đặc biệt nhất là Seagate tặng kèm người dùng bộ phần mềm Paragon NTFS để người dùng Mac có thể ghi được file lên định dạng