Tag: tìm hiểu Android TV Box Lenovo Ministation

Thông tin cần biết về Android TV Box Lenovo Ministation

Thông tin cần biết về Android TV Box Lenovo Ministation

Để điều khiển Ministation thì chúng ta có 2 cách, hoặc dùng chiếc remote đi kèm với máy hoặc dùng ứng dụng điều khiển trên Android hoặc iOS. Mình cũng xài một em Shield ở nhà và kỳ thực, đôi