Tag: thông tin máy tính Surface

Thông tin về laptop Surface

Thông tin về laptop Surface

Thêm một điều mọi người nên biết về Surface 2017: nó được cài sẵn một hệ điều hành “mới” gọi là Windows 10 S. Tuy nói là “mới” nhưng nó không thực sự mới, bởi vì điều mới duy nhất