Tag: máy tính HP Spectre x360

Thông tin về laptop HP Spectre x360

Thông tin về laptop HP Spectre x360

Về thời lượng dùng pin thể nghiệm qua công cụ PCMark 8 Home, máy chạy ở chế độ High Performance, độ sáng màn hình giảm xuống mức 40% tương đương khi dùng pin. Kết quả cho thấy thời gian sử