Tag: laptop HP Pavilion Power 15

Thông tin về laptop HP Pavilion Power 15

Thông tin về laptop HP Pavilion Power 15

Đây cũng là kết quả khá tốt trong phép đánh giá thời lượng pin qua công cụ PCMark 8 nếu so với một số mẫu laptop chuyên game mình từng thử nghiệm. Cũng lưu ý thêm là mẫu Power 15