Tag: điện thoại Mobiistar Lai Yuna

Thông tin điện thoại Mobiistar Lai Yuna

Thông tin điện thoại Mobiistar Lai Yuna

Với thỏi pin đạt dung lượng 2500 mAh, Yuna sở hữu phần cứng không cao cho khả năng hoạt động liên tục lên đến hơn 1 ngày với tần suất sử dụng khá nhiều. Đối với những người yêu thích