Tag: đánh giá máy tính bảng Kingcom Piphone Pluto

Thông tin máy tính bảng Kingcom Piphone Pluto

Thông tin máy tính bảng Kingcom Piphone Pluto

Nhìn chung, ở phân khúc giá dưới 2 triệu đồng, Kingcom Piphone Pluto là một sự lựa chọn tốt, đặc biệt với các khách hàng muốn trải nghiệm lần đầu tiên những tính năng cơ bản của một máy tính