Tag: đánh giá máy tính bảng Galaxy TabPro S

Thông tin máy tính bảng Galaxy TabPro S

Thông tin máy tính bảng Galaxy TabPro S

Cụ thể trong phép thử PCMark 8 Home với độ sáng màn hình giảm còn 40% (tương đương chế độ dùng pin), thời lượng dùng pin liên tục của máy đạt khoảng 6 giờ, cao hơn một chút so với