Tag: đánh giá màn hình ViewSonic XG2402

Thông tin về màn hình ViewSonic XG2402

Thông tin về màn hình ViewSonic XG2402

Về 2 thông số ăn tiền nhất trên chiếc màn hình này là 144 Hz và 1 ms, XG2402 đạt tốc độ làm tươi 144 Hz native với thời gian phản hồi theo thang GtG là 1 ms. Tốc độ