Tag: đánh giá laptop MSI GE73VR Raider

Thông tin về laptop MSI GE73VR Raider

Thông tin về laptop MSI GE73VR Raider

Trong quá trình hoạt động thì Raider hoàn toàn không bị hiện tượng bóp hiệu năng do nhiệt độ cao. Có lẽ là do nhiệt lượng của GTX 1070 toả ra nhiều, năm nay MSI đã áp dụng kiểm soát