Tag: đánh giá laptop LG Gram

Thông tin về laptop LG Gram

Thông tin về laptop LG Gram

Tiếp theo là pin rất lâu. LG công bố đến 17 tiếng. Mình thì vọc hơn 1/2 ngày mà pin tụt rất chậm. Bọn mình sẽ test kỹ hơn về pin của em này và chia sẻ với anh em