Tag: đánh giá laptop HP Spectre x360

Thông tin về laptop HP Spectre x360

Thông tin về laptop HP Spectre x360

Về thời lượng dùng pin thể nghiệm qua công cụ PCMark 8 Home, máy chạy ở chế độ High Performance, độ sáng màn hình giảm xuống mức 40% tương đương khi dùng pin. Kết quả cho thấy thời gian sử