Tag: đánh giá Camera wifi C2C HD 720P

Thông tin về Camera wifi C2C HD 720P

Thông tin về Camera wifi C2C HD 720P

Cả 2 modem C2C HD 720P và C6T HD 1080P đều được tích hợp kết nối không dây giúp truyền hình ảnh trực tiếp về điện thoại, máy tính thông qua ứng dụng, trang web mà nhà sản xuất cung